Adatvédelmi Nyilatkozat

 

Kérlek, olvasd el a figyelmesen ezt a nyilatkozatot annak érdekében, hogy megértsd, hogy az Európai Uniós adatvédelmi rendelet (GDPR) és a hatályos jogszabályok kapcsán hogyan kezelem a személyes adataidat, valamint hogy megismerd az adatkezeléssel kapcsolatos jogaidat. 

Vállalkozóként fenntartom magamnak a jogot, hogy jelen adatvédelmi nyilatkozatot bármikor megváltoztassam, ha a rendeletben, törvényben, a vállalkozásom adataiban változás állna be.

Ha a változás olyan információkat érint, amelyek miatt Téged is kötelezően értesítenem kell, azt haladéktalanul megteszem. Amennyiben kérdésedet postai úton küldted meg jelen adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatban, arra haladéktalanul válaszolok, de legkésőbb 30 naptári napon belül írásban.

 

Személyes adataid akkor kerülhetnek a kezelésembe, ha azokat a tudomásomra hozod a következő lehetőségeken keresztül: Facebook, Messenger, a vállalkozásom weboldalán keresztül az online időpontkérő űrlap kitöltésével, a webshopban történő vásárlás esetén, ingyenes anyagok letöltése esetén, e-mailben, telefonon, élőszóban, valamint személyesen az állapotfelmérő és adatkezelési lap kitöltésével.

 

Tájékoztatlak, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik a vállalkozásomat, mint adatkezelőt. A vállalkozásom a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Estética Bt., mint adatkezelő a tudomásomra jutott személyes adatokat bizalmasan kezelem és magamra nézve kötelezőnek ismerem el jelen jogi közlemény tartalmát.

Az általad megadott adatokhoz csak én férek hozzá (a honlapomon található online időpontkérő űrlap kitöltése esetén a tárhely szolgáltatómon keresztül kapom meg az adataidat), a számlázási adatokat (teljes név és teljes cím, számla sorszáma, összeg) kizárólag a törvényi kötelezettség miatt a NAV felé továbbítom havonta.

Az informatikai eszközömön tárolt és kezelt adatok a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás ellen védettek.

Az ArcSzobrászat -Arcjóga

fantázia nevű vállalkozásom adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében a hozzájárulásodat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatod. Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön tájékoztatlak.

Az adatvédelmi nyilatkozatom folyamatosan elérhető a Signature Massage weboldalán, Facebook oldalán, valamint az üzlethelyiségben is.

Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján az alábbi kötelező tájékoztatást adom:

 

Vállalkozó/vállalkozás megnevezése:

 

Czibere Csilla

, mint adatkezelő

Adószám: 57212874-1-33

Székhely: 2316 TÖKÖL, DUNA UTCA 14. ép.: A lp.: D em.: 1 ajtó:4

Honlap: https://www.csillaczibere.com

Tel.: +36 70 600 8498

Facebook üzleti oldal: https://www.facebook.com/arcjogabycsillaczibere

E-mail cím: info@csillaczibere.com

 

Adatvédelmi tisztviselő: az adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére

Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérésed vagy kérdésed van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmedet postai úton a fent megjelölt címre és névre elküldheted. Válaszomat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldöm az általad kért címre.

 

Adatfeldolgozók:

Tárhely szolgáltató adatai:

A weboldalamat működteti, és a tárhelyet szolgáltatja a Tárhelypark Kft.

Cég neve: Tárhelypark Kft.

Székhelye : 1126 Budapest, Tartsay Vilmos utca 14.

Cégjegyzékszáma : 01-09-322570

Adószáma : 23289903-2-43

 

 • Adatkezelési célok

Masszázs, életmódtanácsadás, szépségipari szolgáltatások, fizikai közérzetet javító szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan a szolgáltatás igénybe vevőinek adatait jogi kötelezettség teljesítése, ügyfélkapcsolat fenntartása, egészségi állapot felmérése, sérülések elkerülése, valamint elégedettség és elkötelezettség növelése céljából kezelem.

 • Jogalapok a személyes adataid felhasználásához

A személyes adataid használatát az alábbiak alapozzák meg, mint jogalapok:

 1. a) A személyes adataid – név, lakcím (adószám biz. esetben) ahhoz szükségesek, hogy a számviteli törvénynek megfelelő számlát állíthassak ki. Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont
 2. b) Lehetőséged van megadni a születési dátumodat az állapotfelmérő és adatkezelési lapon, amelynek megadásával kedvezményben részesülhetsz az első masszázsodat követő születésnap(ok) alkalmával. E-mail címedre és/vagy telefonszámodra időpont-egyeztetés, kapcsolattartás, esetleges kérdések megválaszolása, hasznos, nem marketingcélú linkek átküldése, valamint a születésnapi kedvezményes lehetőséggel kapcsolatos értesítés céljából van szükségem. Továbbá kérheted, hogy a számlázó programommal kiállított számládat e-mailben pdf formátumban küldjem át Neked. Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.
 3. d) Előfordulhat, hogy a kezelések, tanácsadások, fizikai közérzetet javító szolgáltatás előtt/alatt megosztasz velem egészségügyi információ(ka)t szóban. Ez(eke)t az információ(ka)t sem az állapotfelmérő és adatkezelési lapon sem más formában nem rögzítem. Az állapotfelmérő és adatkezelési lap kitöltésével kizárólag arról kérek Tőled egy nyilatkozatot, hogy megismerted a kezelések ellenjavallatait és nem szenvedsz olyan betegségben, amely kizárná a szolgáltatás igénybe vételét. Az állapotfelmérő és adatkezelési lap aláírásával kifejezetten hozzájárulsz ahhoz, hogy rendelkezhessem ezzel a nyilatkozatoddal és tárolhassam azt. Jogalap, GDPR 9. cikk (2) a) pont.

Hozzájárulásodat a teljes neved, telefonszámod és/vagy e-mail címed, valamint esetlegesen a születési dátumod megadásával (állapotfelmérő és adatkezelési lap kitöltésével, aláírásával) adod meg.

Amennyiben a számlázáshoz szükséges adatokat (teljes név és teljes cím) nem adod meg, a szolgáltatást nem tudod igénybe venni.

 • Az adatkezelés időtartama

A számlákat és fizetések során keletkező bizonylatokat jogi kötelezettség miatt legalább nyolc évig őrzöm meg a székhelyemen.

A születési dátumot, kapcsolattartás céljából megadott adatokat és az állapotfelmérő és adatkezelési lapot legkésőbb az utolsó találkozásunkat követő egy év múlva törlöm / megsemmisítem, ill. kérésre azonnal törlöm.

A Facebook-on közölt információk a kapcsolat fennállásáig vannak jelen (oldal like törlése a felhasználó által, Facebook profil törlése a felhasználó által, Messenger üzenetek törlése a felhasználó által)

 • Érintetti jogok

A személyes adataidhoz kapcsolódóan a jogszabályban meghatározott jogaid vannak. Amennyiben ezekről további információt szeretnél kapni vagy bármelyikkel élni kívánnál, bármikor kapcsolatba léphetsz velem.

 1. a) hozzáférés a Rád vonatkozó, általam kezelt adatokhoz; élhetsz az adathordozási jogoddal
 2. b) amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;
 3. c) a Rád vonatkozó, általam kezelt adat törlése (ez a jog az esetlegesen megadott születési dátumodra, valamint a kapcsolattartási adataidra vonatkozik);
 4. d) az adat kezelésének korlátozása;
 5. e) a személyes adataid direkt marketing célokból történő felhasználásának megtiltása;
 6. f) a személyes adataidnak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása vagy ennek megtiltása;
 7. g) bármely Rád vonatkozó, általam kezelt személyes adatról másolat adása; 
 8. h) tiltakozás a személyes adatok általam történő használata ellen.
 • Adatvédelmi incidens kezelése

Adatvédelmi incidens esetén (amennyiben az valószínűsíthetően magas kockázattal jár) a lehető leghamarabb, de legkésőbb az incidens megtörténte után 72 órán belül – a megadott elérhetőségen keresztül – az érintett tudomására juttatom az incidens megtörténését és az intézkedéseimet is. Az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 72 órával azután, hogy a tudomásomra jutott, bejelentem az illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal.

 • Jogorvoslati tájékoztatás

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: +36 1/391-1400 Fax: +36 1/391-1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: https://www.naih.hu

Az adatkezelési tájékoztató időbeli hatálya: 2020. 10. 06-tól visszavonásig tart.

 

Szerzői jogok vonatkozása a weboldalra

WEBOLDALUNK MINDEN TARTALMA KÖZJEGYZŐ ÁLTAL HITELESÍTETT ÍGY:

 

A www.csillaczibere.com weblap felületein található összes adat, leírás, tájékoztató szöveg, kép illetve az oldal grafikai és technikai szerkezete, funkcióinak megvalósítási módja, az ezen oldalakon látható formában a DOMAIN TULAJDONOS kizárólagos tulajdonát képezik. Ezek felhasználása a jogtulajdonos hozzájárulása nélkül a szerzői jogok megsértését jelenti és jogi következményeket von maga után. A honlap információi előzetes írásos beleegyezés után kizárólag a forrás megjelölésével alkalmazhatóak.

 

A másodközlésnek meg kell felelnie – többek között – a Polgári Törvénykönyv 1957. évi IV. tv., a Büntető Törvénykönyv 1978. évi IV. tv., a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. és a Sajtóról szóló 1986. évi II. tv. vonatkozó rendelkezéseinek. A tartalomszolgáltató engedélye nélkül az oldalak bármely alkotóeleme (együtt és külön-külön is) on-line vagy nyomtatott reprodukálása nyilvános közzététel céljából tilos.

 

Előzetes írásos engedély nélkül a honlap tartalmi elemei nem helyezhetők el sem nyilvános, sem zárt adatbázisban. A honlap tartalmi és formai alkotórészei közlési engedély esetén sem változtathatók meg és nem használhatók fel a honlap tartalmától eltérő célra. A honlap tartalmának szerzői joga (különös tekintettel a cikkekre, leírásokra, fényképekre, videókra) a tartalomszolgáltatót illeti meg, kivéve abban az esetben, ha a konkrét dokumentumban más forrás van feltüntetve, illetve a szerzői joggal kapcsolatban egyéb közlés történik. A tartalomszolgáltató által közzétett, harmadik személyek szellemi alkotásait (cikkek, tanulmányok) felhasználni kizárólag a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. rendelkezései szerint lehetséges. Minden e korlátokat átlépő felhasználáshoz az adott szerző hozzájárulása szükséges.

 

A www.csillaczibere.com weblap kezdőoldalára mutató linket bárki elhelyezhet saját felületén külön hozzájárulásunk nélkül. Belső oldalakra mutató linkek elhelyezhetők abban az esetben, ha ezek a teljes oldal, és nem csak egyetlen elem (pl. kép) elérési útját tartalmazzák, illetve az oldal tartalmára semmilyen módon nincsenek hatással, további paramétereket nem tartalmaznak. Tilos linket úgy elhelyezni, hogy az a www.csillaczibere.com oldalt valamely más oldal részeként jelenítse meg.

 

A honlapon található külső hivatkozások (linkek) követésével letöltött tartalom nem áll a tartalomszolgáltató befolyása alatt. Amennyiben azt az arra jogosult kéri, a linket a tartalomszolgáltató törli vagy módosítja.

 

A szellemi tulajdon és szerzői jogokról szóló törvények be nem tartása azonnali intézkedést von maga után!

 

Ezen oldalunk nem tanulmányozása nem mentesíti a felelőségre vonás alól!

A www.csillaczibere.com weboldalon és a hozzá kapcsolódó közösségi média és oktató felületeken elérhető arcjóga gyakorlatok, termékék, a szépségápolásra és életmód javításra vonatkozó tippek, tanácsok nem minősülnek gyógyításnak és  azokat mindenki saját felelősségére alkalmazza. 

A www. csillaczibere.com oldalon található edukációs és információs célt szolgálnak. Az oldal, és az ingyenes és/vagy fizetős oktató anyagok használatával tudomásul veszed, hogy az ArcSzobrászat-Arcjóga tréningjeivel kapcsolatos sikereid kizárólag a saját erőfeszítéseiden múlnak. Az eredményeidért és elvárásaidért a Vállalkozó garanciát vagy jótállást nem vállal.

 

© 2017-2022 ArcSzobrászat – Arcjóga – Ragyogj Életed Minden Napján! / Minden jog fenntartva – All rights reserved